De Zorg


We bieden dagbesteding, dagopvang en naschoolse opvang (eventueel in combinatie met noodzakelijk zorgvervoer) aan jeugd, jongeren en (jong) volwassenen. Dit kan zijn in de vorm van groepsbegeleiding of individuele begeleiding. We hebben een kleinschalige, huiselijke dagbesteding waar beleven en een ontspannen dag hebben voorop staat.


Daarnaast bieden we ook ambulante begeleiding voor thuis.


Het team van de dagbesteding en het ambulante begeleidingsteam zijn dezelfde mensen waardoor er altijd bekende begeleiders op de groep staan of bij u thuis komen.


Om te weten welke dagdelen er ruimte is voor opvang kunt u het beste bellen met een van ons. We kunnen dan samen bekijken wat uw wensen zijn en waar er plek is. Soms komt het voor dat een dagdeel vol zit of er een tijdje geen plek is. we kunnen kijken of er binnen de coöperatie bij een andere zorgaanbieder wel plek is of u op de wachtlijst zetten. Dit is maatwerk en bekijken we graag samen met u.


Onze doelgroepen


  • Verstandelijke beperking(VG)
  • Licht verstandelijke beperking (LVG)
  • Gedragsproblematiek (zoals bv Autismespectrumstoornis (ASS))
  • Jeugdigen(6 tot 18 jaar)
  • Volwassenen(vanaf 18 jaar)


De zorgvormen


  • Begeleiding groep WLZ en Jeugd.
  • Individuele begeleiding WLZ en Jeugd
  • Ambulante begeleiding WLZ en Jeugd
  • Leerwerkplekken WLZ en Jeugd


Dossier


Wanneer een deelnemer bij ons start stellen we samen met het netwerk van de deelnemer een zorgplan op. Hierin komen o.a. de doelen van de deelnemer te staan. Dit alles staat in het ECD (elektronisch cliënten dossier) van de deelnemer. Ook de evaluaties en dagrapportage 's worden hierin gezet door de begeleiding. U kunt als deelnemer of ouder/verzorger meekijken in dit dossier om mee te lezen en akkoord te gaan met het zorgplan.


Klachtenregeling


Wij hebben voor onze deelnemers een klachtenregeling. Deze is te vinden op https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-breukelaar door te zoeken op zorgboerderij Breukelaar.


Privacy


Tevens werken wij met verschillende protocollen zoals bijvoorbeeld een privacy protocol, om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Zorgboerderij Breukelaar volgt het protocol op van de coöperatie Boer en Zorg. Dit protocol kunt u vinden op: https://www.cooperatieboerenzorg.nl/file/download/default/79076CB047CDA3101752759FD825D1F3/Privacy%20beleid%20cooperatie%20Boer%20en%20Zorg%20versie%204.0.pdf


Wanneer u op de zorgboerderij komt voor dagbesteding krijgt u een informatie mapje met alle protocollen en informatie.


Coöperatie Boer en Zorg


Diensten die de Coöperatie boer en zorg o.a. voor ons verzorgt zijn het afsluiten van de zorgcontracten en de verantwoording van de zorgcontracten met de gemeentes en het zorgkantoor. Ook ict ondersteuning, belangenbehartiging, geven van informatie, uitwisseling van kennis en ervaring, en advies en cursusaanbod toegespitst op kleinschalige zorg. Voor meer info: www.cooperatieboerenzorg.nl


De financiering van de zorg op onze zorgboerderij loopt via de coöperatie Boer en Zorg. Zij besteden bij de volgende gemeentes voor ons aan:


Oude IJsselstreek, Doetinchem, Brockhorst, Aalten, Berkeland, Montferland, Oost Gelre, Winterswijk. De financiering loopt via Zorg in Natura(ZIN). Deze financiering wordt door de verschillende gemeentes verleend door middel van een zorgindicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.


Daarnaast is het ook mogelijk om via de coöperatie vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) dagbesteding en/of individuele begeleiding te krijgen op de zorgboerderij.


Welke producten wij bieden is te lezen bij de zorgvormen.


Kwaliteitskeurmerk "kwaliteit laat je zien"


Wij zijn als zorgboerderij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Het keurmerk dat de federatie heeft ontwikkeld heet 'Kwaliteit laat je zien!' Door middel van dit keurmerk kunnen wij aantoonbaar laten zien dat wij aan kwaliteit werken en we voldoen aan de wet en regelgeving. Hier doen we jaarlijks verslag van door middel van een jaarverslag. Dit jaarverslag, de klachtenregistratie en andere informatie over dit keurmerk kunt u vinden op: https://www.kljz.nl/keurmerkregister


Persoonsgebonden budget (PGB)


Zorg afnemen via PGB kan ook, dit gebeurt rechtstreeks via de zorgboerderij. Neem hiervoor contact op met de zorgboerderij. Onze voorkeur gaat uit naar Zorg in Natura via de coöperatie Boer en Zorg. Soms is het zelf mogelijk om dit te splitsen. U houdt dan voor andere zorgaanbieders uw pgb, de zorgboerderij declareert het overige deel bij de coöperatie.


Overige samenwerkingen


We werken samen met lokale scholen voor speciaal onderwijs voor stages en uitstroom van leerlingen.


Daarnaast werken we met de deelnemers als vrijwilligers op de openbare basisschool 'De Leemvoort' in Westendorp. Wij verzorgen met onze deelnemers het onderhoud van het schoolplein.

Onze openingstijden

dinsdag

9:00 – 19:00

woensdag

9:00 – 19:00

donderdag

9:00 – 17:00

vrijdag

9:00 – 19:00

zaterdag

9:00 – 17:00