Ons team

Michiel Heideman en Susanne Stevens


Wij zijn Michiel Heideman en Susanne Stevens.
Michiel heeft de opleiding tot zorgboer gedaan via de coöperatie Boer en Zorg, daarnaast nog tal van cursussen over autisme, kinderen en emoties en psychische ziektebeelden. Susanne heeft de opleiding maatschappelijk zorg gedaan en cursussen zoals omgaan met weerstand, methodisch werken, kinderen en emoties en autisme. Onze taken zijn het runnen van de dagbesteding, contacten onderhouden met de coöperatie Boer en zorg. Hier zijn we lid van en zij ondersteunen ons met het declareren van zorg, kwaliteitsbevordering en contacten met gemeentes en zorgkantoren. Michiel is naast de begeleiding voor de deelnemers veel bezig met de declaraties en administratie. Susanne houd zich naast de begeleiding van de deelnemers bezig met kwaliteitsbevordering, planning en het maken van zorgplannen.

Daniëlle Eelderink


Ik ben Daniëlle Eelderink. Ik heb de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening en Systeemgericht werken in de praktijk gedaan (voor registratie in het SKJ register). Mijn taken op de zorgboerderij zijn: begeleider dagbesteding en ambulant hulpverlener, daarnaast heb ik ook taken op kantoor zoals het doen van de intake en evaluaties en het maken van zorgplannen. Ik vind het leuk om samen met de deelnemers te werken aan hun doelen. Daarnaast vind ik het belangrijk om een gezellige en ontspannen dag te hebben met de deelnemers.

Nanda Masselink


Ik ben Nanda Masselink. Ik heb de opleiding onderwijsassistent en Jeugdzorg gedaan. Mijn taken op de zorgboerderij zijn: begeleider dagbesteding en opvang. Ik vind het werk op de zorgboerderij leuk vanwege de gezellige sfeer op de boerderij en ik vind het leuk om de deelnemers te begeleiding bij hun taken en handelingen.

Daphne van der Sluis


Ik ben Daphne van der sluis. Ik volg de opleiding maatschappelijke zorg op het graafschapcollege. Ik doe deze opleiding in BBL vorm waardoor ik 1 dag naar school moet en de rest kan werken op de zorgboerderij. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier! Mijn taken zijn voornamelijk het begeleiden van de deelnemers op de dagbesteding. Het werken op de zorgboerderij past goed bij mij doordat ik de combinatie van het buiten zijn, met dieren werken en de doelgroep erg leuk vind.

Begeleiders volwassenen en jeugd


Michiel, Susanne, Nanda, Danielle, Daphne, Mick


Met de begeleiders kunt de zaken rondom de deelnemer bespreken, een van hen is altijd aanwezig.


De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de dagbesteding en de invulling hiervan. Verder schrijven zij de rapportage, dragen zorg voor het uitvoeren van het zorgplan en de ontwikkeling van de deelnemer.


Danielle en Susanne zijn verantwoordelijk voor de intake, evaluaties en zorgplannen. Danielle verzorgt dit alles voor de jeugd. Susanne voor de volwassenen. Danielle is daarnaast verantwoordelijk voor de ambulante thuisondersteuning voor zowel de volwassenen als de jeugd.


Nanda, Daphne, Michiel en Mick staan op de groep.


Michiel verzorgt de administratie rondom de indicaties en registraties.


Vrijwilligers


Adry, Ageeth, Gerrie en Hennie


Onze vrijwilligers ondersteunen de begeleiders op verschillende manieren. Dit kan zijn met hulp bij klusjes zoals tuinwerkzaamheden en andere buiten klussen, huishoudelijke klusjes en voor extra ondersteuning op de groep.


Ageeth verzorgt 1 ochtend in de week de creatieve activiteiten. De gemaakte spullen zijn vaak te koop.


Kwaliteitsondersteuner


Nikki


Nikki zal u zelf niet veel zien op de dagbesteding. Ze heeft een belangrijke rol in het proces van begeleiding. Zij zal meekijken met het zorgplan wat gemaakt word voor u of uw familielid. Ze zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de begeleiding van de zorgboerderij. Ze heeft dus een controlerende rol in de kwaliteit van zorg. Indien nodig kunnen we naast Nikki ook nog een gedragsdeskundige inschakelen. Dit gaat dan via de coöperatie Boer en Zorg of via de stichting die betrokken zijn bij de dagbesteding op de zorgboerderij.


Vertrouwenspersoon


Laura


Laura is onze vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. Heeft u een klacht of zit u ergens mee en lukt het niet om dit met een van de begeleiders te bespreken dan kan u Laura hiervoor bellen.


Haar contact gegevens zijn: Laura Berendsen: 06-53514077


Deze staan ook vermeld in de klachtenprocedure, hierin kunt u alle stappen lezen die u kan nemen.

Onze openingstijden

dinsdag

9:00 – 19:00

woensdag

9:00 – 19:00

donderdag

9:00 – 17:00

vrijdag

9:00 – 19:00

zaterdag

9:00 – 17:00